HUDEBNÍ SETKÁNÍ / DIGITAL

×


Profil festivalu

HUDEBNÍ SETKÁNÍ je v současné době největší nezávislý hudební festival klasické hudby pořádaný na území Ústeckého kraje s přesahem do dalších regionů. Festival, který byl založen v Ústí nad Labem a kde je stále jeho základna a zázemí, vozí na zajímavá, významná ale i opomíjená místa severních Čech nejlepší interprety klasické hudby, propojuje publikum s účinkujícími a ukazuje, že hudba v tom nejlepším provedení může být hojně navštěvována a je pro každého. Hudební setkání tak mění zažité, tradiční vnímání a výrazně tím rozšiřují stávající publikum, které dříve na podobné akce nechodilo. Hudební setkání ukazuje, že hudba není odtržena od reality všedních dnů, ale je  jejich běžnou součástí. Koncertní programy festivalu jsou připraveny vždy na míru pro jeden jediný večer do vybraného prostoru, některé akce přináší také hudebně dramatické pořady nejčastěji v podání herců Národního divadla.

Během dvanácti let navštívilo 150 festivalových koncertů 30 000 návštěvníků, kteří se setkali s více než 100 umělci.

Na festivalu opakovaně účinkovali například: Ivan Klánský, Igor Ardašev, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Štefan Margita, Jiří Vodička, Radek Baborák, Škampovo Kvarteto, Wihanovo kvarteto, Bennewitzovo kvarteto, Josef Špaček, Václav Hudeček, David Eben, Jiří Bárta, Roman Janál, Aleš Bárta a další.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ je jedním z hlavních hybatelů kulturního dění na Ústecku a tomu také odpovídají jeho celoroční doprovodné aktivty a programy pro všechny věkové skupiny.

Festival má několik programových linií, jako třeba klavírní řadu věnovanou Ferenci Lisztovi, tradicí je i velký symfonický koncert s názvem Koncert pro Ústí nad Labem, který je pořádán v říjnu v Severočeském divadle. V roce 2020 byla zřízena samostatná sekce DIGITAL, která se systematicky věnuje zprostředkování hudby pomocí digitálních technologií. Mezi léty 2020 a 2022 vzniklo na 30 hudebních dokumentů s názvem Koncertní videopozvánky, které pomocí televizní kamery zaznemanly prvotřídní koncerty nejlepších Českých umělců na severočeských památkách, jejichž prostory byly také představeny formou dokumentu s průvodcem (Josef Somr, Ladislav Županič).

Hudební setkání bylo v roce 2020 zařazeno do prestižního programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, od roku 2022 patří také mezi významné akce Statutárního města Ústí nad Labem. Festival se koná po patronátem ministra kultury České republiky, hejtmana Ústeckého kraje a primátora Statutárního města Ústí nad Labem.

Zakladatelem, ředitelem festivalu a jednatelem pořádající agentury Morpheus Art je MgA. Michal Mašek, Steinway Artist.

Hudební setkání, festival hudby pořádaný na severu Čech